Vaaliteemat

Huvilakaupungin henki ja modernit palvelut!

Vihreä kaupunkikuva, ympäristöasiat, joukkoliikenne ja lapsiperheiden asiat ovat aina minulle tärkeitä teemoja. Haluan edistää päätöksenteon avoimmuutta ja kuntalaisten aitoa osallistamista heille tärkeiden asioiden valmisteluun

Huvilakaupungin henki. Pidetään huvilakaupungin identiteetistä kiinni. Vihreä ja viihtyisä kaupunkirakenne on Kauniaisten omissa käsissä oleva kilpailukykyekijä. Pideätän sitä kiinni, ei vain ahnehdita pikavoittoja maksimoimalla rakennusoikeuksia ja kaupungin maanmyyntituloja. Se on lyhyt tie kulkea.

Koulut kuntoon Kouluille resurssit ja työrauha kehittää omaatoimintaansa. Etenkin suomenkieliset koulut ovat kärsineet toistuvista hallintokeskeisistä muutoshankkeisa,joissa henkilösön kantaa ei ole kuunneltu.

Sujuva Arki. Kauniaisten on kirkastettava kilpailukykystrategiansa. Kaupunki on asukkaitaan varten, joten palveluita on kehitettävä kuntalaisten sujuva arki – ei kaupungin sisäiset prosessit edellä.

Avoin päätöksenteko. Vihreä kaupunki päättää asioista avoimesti, osallistaa kuntalaisia ja huolehtii heikommassa asemassa olevista. Asukkaita osallistetaan kuntalaisten arkeen vaikuttavissa päätöksissä aidosti, ei vain muodollisilla kuulemisilla jo päätettyihin asioihin.

Joukkoliikenne. Joukkoliikenteestä on tehtävä aidosti kilpailukykyinen vaihtoehto yhä useammalle. Otetaan Espoon kaupunkiradasta kaikki irti. Kasavuoren bussilinjojen palveluaikaa on edelleen parannettava.

Vaalilupaukseni

  1. Olen tavoitettavissa. Mietin päätösten seurauksia kokonaisuutena kuntalaisten näkökulmasta, en ainostaan kaupungin prosessien kannalta.
  2. Perehdyn asioihin hyvissä ajoin. Tehokas vaikuttaminen edellyttää oikea-aikaisuutta, verkottuneisuutta ja päätöksenteon logiikan tuntemista.
  3. Jatkan tiedottamista valmistelussa olevista asioista ja keskeisistä päätöksistä sosiaalisessa medissa ja verkkosivuillani.