Viihtyisä ympäristö on tärkeä kilpailukykytekijä

Kaavoitetaan hyvinvointia ja viihtyisyyttä, ei kerrosneliömetrejä
Matala kuntaveroprosentti on tietenkin Kauniaisille hyvä asia, mutta kilpailukykytekijänä se on hauras. Kauniaisten vetovoima koostuu monesta tärkeästä elementistä, jotka täydentävän toinen toisiaan.
Kun mietitään ihmisen painotuksia asuinpaikkaa valitessaan, vaakakupissa painavat usein seuraavat asiat:
Sijainti, ympäristön viihtyisyys, palvelutaso, alueen maine, koulut, harrastusmahdollisuudet ja usko tulevaan kehitykseen. Kuntaveroprosentti voi hyvin olla tässä joukossa, mutta ei harvoin aivan tärkeimpänä.
Hyvätuloinen pääkaupunkiseudun asukas, joka voi valita asuinpaikkansa painottaa kokonaisuutta ja koko paletin houkuttelevuutta. Tämä on helppo kuitenkin pilata esim. ahnehtimalla kaavoituksessa liikaa maanmyyntituloja ja kaupungin asukasluvun kasvua. Asukasluvun ripeä kasvu ei automaattisesti paranna kunnan taloutta, vaan pikemminkin se tuottaa investointitarpeita ja lisää käyttömenoja – kasvanut verokertymä uppoaa näihin kuluihin. Asukaslukua oleellisempaa onkin väestön keskimääräinen veronmaksukyky. Kun se on kohdillaan, pystytään myös heikommassa asemassa olevien kaupunkilaisten palveluista huolehtimaan hyvin.
Mikäli Kauniainen liian aggressiivisella kasvulla ja kaavoituksella menettäisi vetovoimaansa houkuttelevana asuinpaikkana, häviää yksi kaupungin talouden tukijaloista. Se on samalla tie kuntaveron korotuksiin.
Pidetään Kauniainen houkuttelevana asuinpaikkana.
Äänestä siis puoluetta, joka tämän ymmärtää!
#Kuntavaalit2021
#Kauniainen
#ViihtyisäGrani
#Grönkulla
Tallennettu kategorioihin Ajankohtaista, Blogi | Avainsanoina , | Kommentit pois päältä artikkelissa Viihtyisä ympäristö on tärkeä kilpailukykytekijä

Valtuustoaloite: Stockmannin raunioiden löydettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen

Valtuustoaloite

Stockmannin raunioiden löydettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen

Kasavuoressa sijaitsevat ns. Stockmannin rauniot ovat monia kauniaislaisia ja ulkopaikkakuntalaisiakin kiehtova ulkoilukohde, joka on jo ennen pandemiaakin saanut huomiot myös mediassa.

Rauniot ovat melko vaikeasti löydettävissä ja saavutettavissa, eikä alueella esim. ole kaatuneen rakennushankkeen koskettavasta historiasta kertovaa opastaulua, jonka se ehdottomasti ansaitsisi.

Kehotamme kaupunkia sijoittamaan alueelle opastaulun, jossa kerrotaan Stockmannin raunioiden historiasta. Tietoa voitaisiin rikastuttaa digitaalisella sisällöllä tai virtuaalikierroksella.

Kaupungin tulisi myös parantaa paikan löydettävyyttä ja lähestyttävyyttä esim. opasteiden ja helppokulkuisten reittien avulla. Mikäli kaupunki katsoo kohteen turvallisuuden vaativan reitille tai raunioille esim. puisia askelmia, aitaa tms. tulee nämä toteuttaa vaalien paikan ainutlaatuista luonnetta.

Rauniot sijaitsevat varsin lähellä suosituksi tullut Kasavuoren laavua. Opastus paikalle tulisi tehdä myös laavulta.

 

Juha Pesonen
kaupunginvaltuutettu
Vihreät – De Gröna

Kristian von Essen
Margit Peltovirta
Konsta Saarela
Lauri Ant-Wuorinen
Tapani Ala-Reinikka

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet, Valtuustoaloitteet | Avainsanoina | Kommentit pois päältä artikkelissa Valtuustoaloite: Stockmannin raunioiden löydettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen

Esitykseni valtuustossa ratkaisi Espoon kaupunkiratahankkeen solmun

Espoon kaupunkirata on tärkeä hanke nin seudullisesti, kuin Kauniaistenkin kehitykselle ja kilpailukyvylle tulevaisuudesa. Kauniaisten kaupunginhallitus esitti kuiekin äänestyksen jälkeen valtuustolle, että Kauniainen ei hyväksy itse hanketta, vaan pelkästään sen suunnittelun.

Tämä olisi vaarantanut koko hankkeen, ja päätöksellä olisi menetetty EU-tukio ratahankkeen suunniteluun. Sain kuitenkin tuotua ryhmille esityksen, jossa Kauniainen valtuuston päätöksellä rajaa hankkeeseen osallistumisen Kauniaisten osalta 27,5 miljoonaan euroon. Viikon neuvottelujen jälkeen valtuusto oli valmis hyväksymään esitykseni yksimielisesti.

HSL-investointikorvaukset huomioiden investoinnin poistot rasittavat Kauniaisten tulosta 450000€ vuodessa 30 vuoden poistoajan. Investointi on hyvin kohtuullinen suhteessa siihen hyötyyn, jonka Kauniainen sujuvammista raideyhteyksistä ja mm. uudistuvista asemista saa. Kaupunki on kehittynuyt asemien ympärille. Raiteet vievät Kauniaisen nyt tulevaisuuteen.

Päätös valtuustossa:
http://kauniainenfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20203019-2

Valt. Pesosen esittämä ja valt. Saarelan kannattama esitys päätösehdotukseksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KV hyväksyi esityslistan liitteenä olevan sopimuksen Espoon kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto) sillä edellytyksellä, että Kauniaisten ei tarvitse osallistua kattohinnan 27,5 milj. euroa ylittäviltä osin ja edellytyksellä, että muut sopimuksen osapuolet hyväksyvät sopimuksen ja edellä mainitun Kauniaisten vaatimuksen.

Samalla KV päätti, että Kauniainen ei hyväksy esityslistan liitteenä olevaa sopimusta Espoon kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto), jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty.

Samalla KV myös hyväksyi, että sopimuksen mukaan Kauniaisten kaupungin osuus Espoon kaupunkiradan investointihankkeesta on 10 % eli enintään 27,5 milj. euroa. Em. lisäksi Kauniaisten kaupunki toteuttaa erillishankkeena yhdessä Espoon kaupungin kanssa radan läheisyyteen pyöräilyn laatukäytävän, jonka hinta Kauniaisille on n. 2,5 milj. euroa ratainvestoinnin lisäksi.

Lisäksi KV valtuutti Väyläviraston tekemään tilauksia hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten kilpailuttamiltaan tai muuten Väyläviraston hankintaohjeistuksen mukaisesti hankkimiltaan tahoilta.

Lopuksi KV oikeutti kaupunginjohtajan tekemään sopimukseen mahdollisesti vielä tarvittavat teknisluontoiset muutokset sekä allekirjoittamaan em. sopimuksen ja mahdolliset myöhemmin tarvittavat, tätä sopimusta noudattavat asiakirjat kaupungin puolesta.

 

Tallennettu kategorioihin Ajankohtaista, Blogi, Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Esitykseni valtuustossa ratkaisi Espoon kaupunkiratahankkeen solmun

Pysäköinninvalvonnasta

Kauniainen on pitkään pääkaupunkiseudulla ainoa kaupunki, jolla ei kunnallista pysäköinninvalvontaa. Nyt tähän tulee muutos, eli kaupunginvaltuusto päätti juuri pysäköinninvalvonnasta, äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen esitys yhteistyösä Espoon kanssa toteutetusta valvonnasta voitti.

Vaikka iso enemmistö autoilijoista pysäköi aivan oikein, on väärinpysäköinnistä muodostunut ongelma, joka heikentää liikenneturvallisuutta ja hankaloittaa katujen kunnossapitoa. Ongelma on ollut kasvamaan päin, ja vaikka tällä päätöksellä ei intuitiivisesti päättäjille kiitosta tulekaan, voin vakuuttaa että asia on harkittu ja perustuu tosiasioihin pysäköinnin nykytilasta kaupungissamme.

Pysäköinninvalvonta myös Länsi-Uudenmaan poliisin vahvan suosituksen mukainen päätös.
Pysäköintisäännöt eri alueila ja kaduilla ym. ovat edelleen Kauniaisten päätösvallassa, ja nämä tullaan ajatuksella käymään läpi. Tarkoitus ei ole tehdä pysäköinnistä turhaan ylimääräisen hankalaa tai rajoitettua.
Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Pysäköinninvalvonnasta

Helpostusta yrittäjien vuokriin koronatilanteessa

Kaupunki kestää nyt vuokrien menetykset paremmin kuin pieni yritys tämän tilanteen. Keskustelumme eilen asiasta kaupunginhallituksen pitkän kokouksen päätteeksi, ja tälle löytyi tuki kh:n poliitikoilta yli puoluerajojen.
Joku päivä kriisi vielä loppuu, ja silloin yritysten on oltava pystyssä työllistämään, ja tietenkin maksamaan myös veroja.
Sinänsä kaupungin talouden kannalta juuri nyt ajetaan melkoiseen sumuun, mutta paniikkijarrutus ei ainakaan minusta tuntuisi nyt oikealta ratkaisulta. Jos julkinen talous ltö nyt liinat kiinni, on koko makrotalouden romahdus väistämätön.
Toivon, että myös yksityiset vuokranantajat kohtuullistavat yrittäjien tilannetta huojennuksin vuokranmaksuun. Tilanne on täysin poikkeuksellinen. Konkurssiin ajautunut vuokralainen on huono vuokranmaksaja, eikä uutta välttämättä välittömästi tilallekaan saa.
Tallennettu kategorioihin Ajankohtaista | Avainsanoina , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Helpostusta yrittäjien vuokriin koronatilanteessa

Nuoriso olisi ansainnut kunnolliset väistötilat

Nuorisotalon sisäilmaongelmien ja remontin vuoksi nuorisotilat ovat olleet väistötiloissa kirjastolla jo muutaman vuoden. Tila on osoittautunut liian pieneksi, eikä mm. kahvilatoimintaa ja bänditiloja ole kirjaston tilojen puitteissa mahdollista toteuttaa. Tila ei palvele tarkoituskaan, koska tilanpuutteen osa nuorista jää nyt väistämättä toiminnan ulkopuolelle.
Korvaavaa tilaa on etsitty, ja nuorisovaliokunnan yksimielisellä päätöksellä esitettiin tilaksi Kauppakeskus Granin yläkerrasta vuokrattavissa olevia tiloja. Tila olisi niin nuorisovaliokunnan kuin nuorisovaltuustonkin ensisijainen vaihtoehto, mutta aiheuttaisi vuosittaiset 60000€ vuokrakulut, jotka ovat asian tärkeyteen ja ajankohtaisuuteen nähden saaneet mielestäni kohtuuttomasti painoarvoa. Kaupungin budjetissa ko. summa on hyvin marginaalinen, ja toisaalta vaakakupissa painaa myös niin inhimilliset kuin taloudellisetkin vaihtoehtoiskustannukset, joita yksikin syrjäytynyt nuori voi niin itselleen, läheisilleenkin kuin myös yhteiskunnallekin aiheuttaa.
Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa viime viikkoina. Prosessin viime metreillä esiin nousi ajatus siitä, että valtuusto voisi antaa valtuustosalin nuorten käyttöön ja pitää itse kokouksensa muualla. Valtuustosali toimii myös kaupungintalon ruokalana, mutta henkilöstö voisi ruokailla tilaväistön ajan aulatiloissa. Narratiivina tämä on sinänsä aivan hauska ja nuorisovaltuustokin uskoo, että tiloista voidaan saada toimivat. – Mutta oliko tämä nyt oikea paikka säästää?
Prosessissa sivuutettiin nyt nuorisovaliokunta, joka ei nyt lopulta päässyt lausumaan mielipidettään heille vaalikauden varmasti tärkeimmistä päätöksestä. Tämän vuoksi kannatin ensin kh:n eilisessä kokouksessa Sofian Stoltin esitystä asian palauttamisesta uusine vaihtoehtoineen valiokuntaan. Hävisimme äänestyksen 2–4.
Tämän jälkeen itse esitin, että asia päätetään nuorisovaliokunnan alkuperäisen yksimielisen esityksen mukaan niin, että nuorisotoiminnalle vuokrataan tilat kauppakeskus Granista. Hävisimme myös tämän äänestyksen 2–4.
Nuoritoiminta siirtyy nyt siis valtuustosaliin. En pidä näitä tiloja valtuustosalissa optimaalisina, ja mm. bänditilojen suhteen tilanne jää edelleen auki. Tässä vaiheessa fokus on kuitenkin siirrettävä siihen, että väistötiloista valtuustosalissa saadaan yhdesäs nuorten ja nuorisotoimen kanssa suunnitellen mahdollisimman toimivat ja houkiuttelevat.

Tallennettu kategorioihin Blogi | Avainsanoina , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Nuoriso olisi ansainnut kunnolliset väistötilat

Valtuustoaloite: Kokonaisvaltainen suunnitelma Jarl Hemmerinkuhjan asuntojen ja tontin tulevaisuudesta

VALTUUSTOALOITE 16.9.2019

Kokonaisvaltainen suunnitelma Jarl Hemmerinkuhjan asuntojen ja tontin tulevaisuudesta

Kauniaisten vuokra-asuntoyhtiö Granillan asunnot Jarl Hemmerin kujalla on niin asumisviihtyvyydeltään kuin teknisestikin varsin heikossa kunnossa.

Kiinteistö on rakennettu vuonna 1989. Asunnot ovat kuitenkin ikäänsä nähden heikossa kunnossa. Peruskorjauksen sijaan tilannetta tulisi katsoa strategisemmin Granillan nykyisten taloudellisten resurssien, nykyisen kiinteistöjen ja asemakaavan asettamien reunaehtojen ulkopuolelta.

Tontti, jolla kiinteistö sijaitsee mahdollistaisi rakennusoikeuden kohtuullisen lisäämisen nykyisestä. Lisäämällä rakennusoikeutta kohtuullisesti alue olisi mahdollista toteuttaa esim. pienkerrostaloina sisällyttäen tontille sekä omistusasuntoja että Granillan asuntoja, mikä ehkäisisi osaltaan myös alueiden eriarvoistumista.

Hyvällä kaavoituksella olisi mahdollista kehittää aluetta niin kaupunkikuvallisesti kuin Kauniaisten MAL-asuntotuotantotavoitteidenkin näkökulmasta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Granillan ja kaupungin yhdyskuntatoimi laativat kaupunginvaltuustolle esityksen mahdollisuuksista kehittää tonttia ja Granillan toimintaa mm. edellä mainitut seikat huomioiden.

Juha Pesonen
vihreät

Tapani Ala-reinikka
kokoomus

Tallennettu kategorioihin Blogi, Tiedotteet | Avainsanoina | Kommentit pois päältä artikkelissa Valtuustoaloite: Kokonaisvaltainen suunnitelma Jarl Hemmerinkuhjan asuntojen ja tontin tulevaisuudesta

Valtuustoaloite: Kauniaisten rautatieaseman herättäminen eloon

Valtuustoaloite / Fullmäktigemotion                                                                   12.11.2018

 

Kauniaisten rautatieaseman herättäminen eloon

Kauniaisten vuonna 1908 valmistunut rautatieasema on kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus, jolla on ollut suuri merkitys Kauniaisten kehityksessä.

Asema paloi vuonna 2008, ja sittemmin entisöity rakennus on ollut käyttämättömänä pian jo vuosikymmenen. Autio rakennus on alttiina ilkivallalle ja lämmittämättömänä vuosien mittaan myös säiden aiheuttamille vaurioille.

Rakennus sijaitsee Kauniaisissa keskeisellä paikalla hyvien julkisten joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Sijainti ja rakennuksen luonne mahdollistaisi tilojen käytön esim. nuoriso- tai kulttuuritoimen tarpeisiin. Kun rakennus saataisiin käyttökuntoon, sitä voitaisiin vuokrata myös muille tahoille ja yrittäjille tavoitteena elävöittää kaupungin keskusta-aluetta. HSL:n vyöhykeuudistuksen myötä Kauniaisten rautatieaseman vetovoima kasvaa, mikä osaltaan edistää mm. yrittäjien toimintamahdollisuuksia alueella. Mikäli kiinteistö olisi Kauniaisten omistuksessa, myös sen tulevaisuus ja käyttötarkoitus olisivat kaupungin käsissä.

Em. syistä me allekirjoittaneet pyydämme kaupungin organisaatiota:

– Lähestymään rautatieaseman omistajaa rakennuksen osto-/vuokrauskustannusten kartoittamiseksi, sekä teknisen kunnon ja tilojen käyttöön saamisen edellyttämien korjaustöiden ja investointien selvittämiseksi.

– Selvittämään eri toimialojen tarpeita ja ideoita tilojen aktiiviseen käyttöön huomioiden rakennuksen sijainti ja kaupungin tavoitteet keskustan elinvoiman edistämiseksi. Ideoinnissa tulisi hyödyntää myös joukkoistamista kuulemalla niin kuntalaisten kuin yrittäjienkin ehdotuksia kiinteistön potentiaalin hyödyntämiseksi.

Juha Pesonen
Vihreät – De Gröna

Konsta Saarela
SFP – RKP

Mikko J. Salminen
Kok. / Saml.

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet, Valtuustoaloitteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Valtuustoaloite: Kauniaisten rautatieaseman herättäminen eloon

Kauniainen nostaa lastentarhanopettajien palkkoja

Kauniainen tulee nostamaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkkoja. Korotus on ehdottomasti paikallaan ja tulee tarpeeseen tärkeää ja raskasta työtä tekevälle ammattiryhmälle. Palkkakuoppa on näkynyt vaihtuvuutena ja rekrytoinnin vaikeutena, kun osa opettajista on pakon edessä päätynyt jopa vaihtamaan ammattiaan.
Suurin korotus tulee lastentarhanopettajille. Asia vaatii vielä valtuuston päätöksen, mutta asialle on laaja kannatus.

Lisää aiheesta Kaunis Grani -lehdessä.

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Kauniainen nostaa lastentarhanopettajien palkkoja

Pääkaupunkiseudun vihreät: Sote-uudistus vaarantaa palvelut

Pääkaupunkiseudun vihreiden viesti on selvä: hallituksen esittämää sote- ja maakuntamallia ei tule hyväksyä esitetyssä muodossa. Malli heikentää pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen ja alueen mahdollisuudet vastata tarpeisiin, joita kasvava väestö tuo. Kiire vaarantaa lopulta myös potilasturvallisuuden, kun toteutusta ei ole mietitty loppuun saakka.

“Uudistuksen myötä kaupungin verotulot pienenevät, mutta investointitarpeet eivät vähene. Pääkaupunkiseutu kasvaa vuosittain noin 18 000 asukkaalla, joille tarvitaan kouluja, katuja ja päiväkoteja. On ilmeinen riski, että investointien rahoittamiseksi joudutaan sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen leikkaamaan palveluista, kuten opetuksesta”, varoittaa Espoon valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

“Alun perin uudistuksella pyrittiin luomaan saumattomat hoitoketjut. Nyt esityksen seurauksena on päinvastoin riski palveluiden sirpaloitumisesta”, sanoo puolestaan Vantaan valtuustoryhmän puheenjohtaja Emmi Pajunen.

Sosiaali- ja terveyspalveluja on Vihreiden mielestä uudistettava. Siksi Vihreät vaatii, että sote-uudistus suunnitellaan uudelleen tavalla, jolla uudistuksen alkuperäiset tavoitteet, terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, kustannusten hillintä ja saumattomat hoivaketjut, voidaan saavuttaa. Hallituksen esitys ei niitä toteuta.

“Valmistelu on täysin kesken, ja vaaleihin on vain puoli vuotta aikaa. Läpivienti esitetyllä aikataululla olisi vastuutonta niin lain sisällön kuin demokratian näkökulmasta.”, toteaa Kauniaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Pesonen.

Hallituksen tulee myöntää, että nykyinen aikataulu sote- ja maakuntauudistukselle on liian tiukka eikä se tule saavuttamaan asetettuja tavoitteita. “Markkinavetoisesta valinnanvapaudesta tulee luopua ja kasvukaupunkien tilanne ja tarpeet tulee huomioida nykyistä paremmin. Tästä hyötyisi koko Suomi”, päättää Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Lisätietoja antavat pääkaupunkiseudun vihreät ryhmäpuheenjohtajat:

Otso Kivekäs, Helsinki p. 044 333 6338
Inka Hopsu, Espoo p. 040 758 9545
Emmi Pajunen, Vantaa p. 045 675 0201
Juha Pesonen, Kauniainen p. 050 545 2100

Pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustojen yhteiskokous pidetään tiistaina 15.5. klo 18 alkaen Vantaalla kulttuuritalo Martinuksessa.

Median yhteydenotot: Maaria Parry, Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja, 040 754 3313

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Avainsanoina , | Kommentit pois päältä artikkelissa Pääkaupunkiseudun vihreät: Sote-uudistus vaarantaa palvelut