Talousarviopuhe

Talousarviopuhe 15.11.2010

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät virkamiehet, valtuutetut ja kuntalaiset.

Kulunut vuosi on ollut pieneen säästäväisyyteen opettelun aikaa. Viranhaltijat, eri toimielimien jäsenet ja valtuutetut on herätelty etsimään säästöjä kukin omalta toimialaltaan. Vuoden 2011 talousarvio osoittaakin, että ainakin jossain on onnistuttu, sillä lopputuloksesta näyttäisi tulevan aiempien odotusten vastaisesti ylijäämäinen. Samoin tuleva taloussuunnitelmakausi 2011–2013 näyttää valoisammalta, kuin mitä finanssikriisin synkimmässä aallonpohjassa osattiin ounastella. Pitkäaikaisen rahoituksen tarvetta ei ole lähivuosina näköpiirissä, ja veroäyriinkin jää periaatteessa korotusvaraa, myös naapurikuntiin nähden

Edessämme näyttäisi siis olevan pieni tasanne ja hengähdystauko. Lisäaika tulee käyttää tehokkaasti hyödyksi ja virittämällä koneisto kuntoon tulevia haasteita varten.

Kaupungin elinvoimaisuutta uhkaavat tekijät eivät ole väistyneet. Kaupungin väestörakenteen vinoutunut kehitys jatkuu ja huoltosuhde kasvaa. Seniorikansalaiset ja vanhukset eivät ole Vihreille kirosana, mutta aktiivi-ikäisen väestön ja lapsiperheiden osuuden jatkuva väheneminen aiheuttaa harmaita hiuksia ja saattaa uhata koko Kauniaisten tulevaisuutta elinvoimaisena, erikoislaatuisena ja itsenäisenä pikkukaupunkina. Palvelurakenne kaipaa uudistuksia, joita koskevaan päätöksentekoon on haettu suuntaviivoja mm. kuntamaisemaraporttien kautta.

Kauniaisten palvelurakennetta hiottaessa on kuitenkin pysyttävä herkkänä sille, että Kauniainen on kaukana suomalaisesta keskivertokunnasta, eivätkä kaikki keskivertokuntiin suunnitellut reseptit kaikelta osin sellaisenaan toimi täällä.

Kauniaisten vetovoima on aina perustunut matalaan veroäyriin – vai olisiko kuitenkin niin, että ensiluokaiset kunnalliset palvelut lähellä kuntalaista on ollut se kriittinen tekijä, joka on tehnyt kaupungistamme houkuttelevan?

Mainittakoon esimerkinä päiväkotiverkostoselvitys 2020 ja suunnitelmat päiväkotiverkon harventamiseksi. Nuoria ja lapsiperheitä toivotaan muuttavan alueelle, joten heille tärkeiden palveluiden heikkeneminen ja siirtyminen aamuisen yksityisautomatkan päähän olisi vahva signaali väärään suuntaan. Inhimillisen kokoinen päiväkoti kävelymatkan päässä on monelle lapsiperheelle kynnyskysymys ja sellainen vaihtoehto tulee kaupunkiin toivoaksemme muutaville perheille tarjota myös jatkossa.

Palveluiden lisäksi maankäyttö ja kaavoitus on keskeinen väylä kaupunkimme kehittämisessä. Valmiiksi kaavoitettu keskusta on kuitenkin näkyvä esimerkki siitä, mitä liika luottavaisuus ja hempeät ehdot maankäyttösopimuksissa saavat aikaan. Kauppakeskus Granin ja kirjaston välinen alue pysynee autiona perunapeltona vielä pitkään. Vastaaviin tilanteisiin ei kriittisten hankkeiden kohdalla ole enää ole varaa. Maankäyttösopimusten ehdot on jatkossa laadittava niin, että määräajan jälkeen rakentamattomana seisovan kohteen sanktiot lankeavat tuntuvina vuosittain.

Kaupunki on kuluneina vuosina myynyt tonttivarantoaan melko avokätisesti ja tulee suunnitelmakaudella myymään mm. merkittävän alueen Koivuhovissa. Maanmyynnit ovat osaltaan auttaneet myös talouden tasapainottamisessa.

Esitetyn Junghanssinkujan tontin myynnin osalta Vihreät kuitenkin  peräänkulutavat harkintaa ja hupenevan tonttivarannon säästämistä tulevaisuutta varten.

Kiitokset kaupungin virkamiehille hyvin laaditusta budjetista, ja muita puolueryhmiä hyvästä yhteistyöstä.

Tietoja Juha Pesonen

Kaupunginhallituksen jäsen, valtuustoryhmän puheenjohtaja, Vihreät, Kauniainen
Kategoria(t): Tiedotteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.