Budjettipuhe 17.11.2008

Ohessa puheeni budjettikokouksessa 17.11.2008. Kunnallisveroa päädyttiin korottamaan äänestyksen jälkeen vuodelle 2009 ja suunnitelmakaudelle vuoteen 2011 saakka puolella prosenttiyksiköllä. Suunnitelmakauden talousarviot näyttävät tappiollisilta korotuksen jälkeenkin, mutta tästä huolimatta Kokoomus äänesti veron ennallaan pitämisen puolesta. RKP:n, Vihreiden ja SDP:n kanta veron korottamisesta voitti äänestyksen äänin 20-15.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Syksyn vaalikampanjoissa monella ehdokkaallta tiukka taloudenpito oli vaaliteemoissa näkyvästi esillä. Siinä mielessä onkin kiitettävää, että kunnallisveron korotuksesta tultaneen jälleen kerran äänestämään. Tiukan taloudenpidon puolesta vannoneita valtuutettuja ei siis voi ainakaan syyttää sanojensa syömisestä.

Jos vaaliteemoissa oli tiukan taloudenpidon lisäksi mainittuna laadukkaat, ihmisläheisesti tuotetut palvelut, yhtälö onkin jo huomattavasti hankalampi. Siitä, onko esimerkiksi kiistatta aliresursoitujen koululääkäripalveluiden parantamiseksi tarkoitetun lääkärinviran vastustaminen kauniaislaisten hyvän arjen ja laadukkaiden palveluiden edistämistä, voi olla montaa mieltä.

Kauniaisten Vihreät ovat kuluvalla vaalikaudella toistuvasti vastustaneet kunnallisveron korotuksia, koska vastaansanomattomia perusteluja veron nostamiselle ei ole ollut nähtävissä. Kauniaisissa on usein toistunut tilanne, jossa kunnan verotulot ovat yllättäneet arvioihin nähden positiivisesti, ja alijäämäinen budjetti on lopulta kääntynyt positiiviseksi.

Nyt finanssikriisin aaltojen läikkyessä jo Suomenkin rannoilla on epärealistisen optimistista olettaa, ettei kunnallisen tuloveron nostolle puolella prosenttiyksiköllä olisi tämän suunnitelmakauden osalta vankkoja perusteita. Maailmanlaajuinen talouden alamäki tulee väistämättä näkymään myös Kauniaisten verotulojen kehityksessä. Kun budjetti kunnallisveron korotuksenkin jälkeen näyttää punaista – vieläpä ennen viimeisimpien talousuutisten päivittämistä verotuloarvioihin – voidaan vaatimuksia kunnallisveron pitämisestä ennallaan pitää veropoliittisena populismina.

Se, että Kauniaisten on tällä erää taivuttava pieneen veronkorotukseen, ei tarkoita sitä, että järkevästä taloudenpidosta olisi luovuttu. TIukempaa budjettikuria etenkin lautakunnissa tarvitaan. Menot ovat menneinä vuosina kasvaneet huolestuttavaa tahtia, etenkin kun aktiivi-ikäisen väeston suhteellinen osuus Kauniaisissa samanaikaisesti pienenee. Kauniaisissa on tosissaan tartuttava toimeen väestöpoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Tarvitsemme myös tulevaisuudessa työssäkäyvän väestönosan kuntaan tuomia tuloveroja.

Uhraamatta ihmisläheisiä palveluja ja kuntalaisten hyvää arkea, säästöjä on löydettävissä mm. investointihankkeiden toteuttamisessa. Tilanne, jossa investointihankkeen budjetti nousee jopa moninkertaiseksi alun perin suunniteltuun nähden on Kauniaissa melkeinpä enemmän sääntö kuin poikkeus. Kauniaisissakin on syytä alkaa tottua siihen, ettei kaikki toiveita esimerkiksi rakennusten saneerauksien yhteydessä voida aina toteuttaa.

Sekä kaupungin investoinneissa, että hankinnoissa tulisi toivelistojen viimeisten rivien toteuttamisen sijaan lisätä painoarvoa hankintojen koko elinkaarensa aikana tuottamien kulujen vähentämiseen. Tältä osin taloudellisuus ja ekologisuus lyövät kättä. Esimerkiksi energiatehokkuuden huomioimisella yli miniminormien jo rakennuttamisvaiheessa tuottaa pidemmällä tarkasteluvälillä säästöjä. Kaupungin onkin otettava pysyväksi käytännöksi energiankulutuksen ja muiden ympäristöarvojen painottaminen jo investointien kilpailutusvaiheessa. Järjestelmä voitaisiin toteuttaa niin, että ympäristöpisteytys otettaisiin ensivaiheessa käyttöön energiansäästön kannalta kriittisimmissä hankkinoista – ja myöhemmin kaikissa.

Kauniaisten Vihreät esittivät valtuustokauden alussa kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomien rönsyjen leikkaamista. Mm. Villa Frosteruksen myyntivoiton optimoimisyritykset ovat osoittautuneet vääräksi päätökseksi. Sen sijaan, että Soukassa likimain käyttämättömänä pysyvä huvila olisi saatu myytyä hyvällä voitolla, on päädytty tilanteeseen, jossa kiinteistöjen hinnat laskevat ja huvilan ylläpitoon liittyvät kulut yhä kasvavat.

Kaupunkin kunnallisveroprosentin ei ole syytä perustua naapurikaupunkien perusteettomaan kateusindeksiin, mutta ei pieni lähentyminen naapurikuntien verotasoa tässä mielessä ainakaan pahaa tee.

Kauniaisten Vihreät haluavat kiittää erityisesti kaupungin virkamiehiä niin budjetin laadinnassa, kuin koko kuluneen valtuustokauden aikana tehdystä työstä.

Tietoja Juha Pesonen

Kaupunginhallituksen jäsen, valtuustoryhmän puheenjohtaja, Vihreät, Kauniainen
Kategoria(t): Tiedotteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.