Hyviä varhaiskasvatusuutisia!

Nyt on hyviä varhaiskasvatusuutisia! Kaupunginhallitus esittää, että yli 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä henkilöstömitoitus lasketaan nykyisestä lain sallimasta 8 lasta / henkilö 7:ään.

Päätös edistää varhaiskasvatuksen laatua, henkilökunnan jaksamista, lastan huomioimista ja tasavertaisuutta eri päiväkotien/ryhmien välillä, sillä nykyistä mitoitusta on sovellettu ero päiväkotiryhmissä ja -tiloissa vaihtelevasti.
Päätös on myös linjassa Espoon ja Helsingin linjan kanssa.
Tallennettu kategorioihin Ajankohtaista | Avainsanoina , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Hyviä varhaiskasvatusuutisia!

Joukkoliikenne takaisin Kasavuoreen

Joukkoliikenteestä on tehtävä houkutteleva vaihtoehto mahdollisimman monelle.

Linja 51:n lopettaminen on heikentänyt kauniaislaisten joukkoliikennepalveluita oleellisesti etenkin Kasavuoren alueella. Iltaisin ja viikonlopuisin Kasavuori on joukkoliikennepalveluiden ulkopuolella. Tilanne on surkea myös Kauniailan sairaalassa vieraileville omaisille.

Asia kertoo surullista kieltään siitä, että Kauniainen on epäonistunut valvomaan etujaan HSL:n linjauudistuksessa. Kovin moni kauniaislaisista valtuustetuista ei käytä joukkoliikennettä säännöllisesti, joten omakohtainen kokemus ja kiinnostus asiaan puuttuu. Kun Kauniainen lausuu HSL:n budjetista, suurin intohimo kohdistuu toistuvasti siihen, että joukkoliikenteen kuntaosuus ei saa kasvaa. Itse palveluista puhutaan kovin vähän.

Tilanne voidaan, jos tahtoa vain löytyy, korjata yhdessä Espoon ja espoolaisten päättäjien kanssa. Espoossa vastaava ongelma on koettu mm. Kuuriniityssä, josta asukkaat haluaisivat matkustaa Kauniaisten keskustaan. – Nyt linjat on muutettu niin, että kaupunkikeskus, johon bussilla pääsee, on vaihdettu Kauniaisten keskustasta Espoon keskukseksi. Esim. tässä olisi kaksi aluetta, jotka voitaisiin uudella linjalla yhdistää, ja saada Kauniala, Kasavuori, Kauniaisten keskusta ja Kuuriniitty hoidettua saman busilinjan piiriin.

Silloin oheinen pysäkkiaikataulukin näyttäsi paljon lohdullisemmalta.

 

Tallennettu kategorioihin Blogi | Avainsanoina , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Joukkoliikenne takaisin Kasavuoreen

Valtuustoaloite: Asuinkiinteistön sijainnin huomioiminen pysäköintipaikkamitoituksessa

Valtuustoaloite / Fullmäktigemotion                                                          13.3.2017

Asuinkiinteistön sijainnin huomioiminen pysäköintipaikkamitoituksessa

Allekirjoittaneet esittävät, että kaupunki luo pysäköintipaikkojen mitoitukseen periaatteet, joilla asuinkiinteistöjen pysäköintipaikkojen mitoituskertoimista saadaan nykyistä joustavampia huomioiden kiinteistön sijainti ja alueen erityispiirteet. Mm. rautatieasemien läheisyydessä ja Kauniaisten keskustassa olevien asuinkiinteistöjen kohdalla pysäköintipaikkamitoitusta voitaisiin jonkin verran laskea. Tavoitteena on mm. laskea rakennuskustannuksia ja kannustaa joukkolikenteen käyttöön.

Säännöt ovat tarpeen, jotta alueiden erityispiirteet voidaan asemakaavojen päiväittämisen yhteydessä huomioida ilman, että kuntalaisten ja kiinteistönomistajien tasavertainen kohtelu kyseenalaistuu.

Esitämmekin, että yhdysuntatoimi valmistelee Kauniaisten erityispiirett huomioivat säännöstön ja vaihteluvälit asuinkiinteistöjen pysäköintipaikkojen mitoitukseen. Mitoitus huomioitaisiin jatkossa uusia asemakaavoja laadittaessa.

Pysäköinnin periaatteita kehitettäessä tulisi pyrkiä ennakoimaan myös tulevia (tai jo ajankohtaisia) murroksia autoiluun liityen, kuten mm. sähköautojen latauspisteitä ja MaaS-palveluiden (Mobility as a service) vaikutusta pysäköintipaikkatarpeeseen tulevaisuudessa.

Beaktande av bostadsfastigheters läge i dimensioneringen av parkeringsplatser

Undertecknade föreslår att staden skapar principer för dimensioneringen av parkeringsplatser, så att dimensioneringskoefficient blir flexiblare med beaktande av fastighetens läge och områdets särdrag. Bl.a. nära järnvägen och i Grankulla centrum kunde parkeringsdimensioneringen sänkas något, och med syfte att sänka byggnadskostnaderna och uppmuntra till användning av kollektivtrafik.

Reglerna behövs för att man, i samband med uppdateringar av detaljplaner, skall kunna beakta olika områdens särkaraktär utan att en jämlik behandling av invånare och fastighetsägare äventyras.

Vi föreslår att samhällstekniken bereder ett regelverk som beaktar olikheter i särdrag gällande dimensioneringsbehovet av bostadsfastigheternas parkeringsplatser, och i syfte att  detta framöver beaktas i beredningen av nya detaljplaner.

Då man utarbetar nya principer för parkering så bör man sträva till att också förutse sådana paradigmskiften inom bilismen som är att vänta, så som laddningsstationer för elbilar och effekter av s.k. MaaS tjänster (mobility as a service) på parkeringsplatsbehovet i framtiden.

Juha Pesonen
kaupunginvaltuutettu
Vihreät – De Gröna

Camilla Sederholm
kaupunginvaltuutettu
SFP – RKP

+ 8 valtuutettua
­­

 

Tallennettu kategorioihin Valtuustoaloitteet | Avainsanoina , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Valtuustoaloite: Asuinkiinteistön sijainnin huomioiminen pysäköintipaikkamitoituksessa

Kuntavaaleihin numerolla 105

Kuntavaaliehin on tänään tasan kuukausi aikaa ja vaalikuume alkaa varsinkin meillä ehdokkailla hiljalleen nousta. Vaalit täyttävät mielen, ja viime viikkoina ei olekaan juuri ollut vapaa-ajan omgelmia. Vaalikonesiin vastailu ja etenkin monien Kauniaisten Vihreiden yhteisen kampanjan juoksivien asioiden hoitaminen vie hurjasti aikaa. Omaa kampanjaani pyrin rakentamaan lisää tulevan viikonlopun aikana.

Sillä välin voit tutustua minuun kuntapoliitikkona tuttavallisemmin vaikkapa FB-sivuillani ja arvoihini Hesarin vaalikoneessa.

Ehdokkaiden numerot saatiin eilen. Olen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkas numero 105. Hyvä ja tarttuva numero, josta päähäni soimaan korvamato, jonka uskon piinaavan minua vielä moneen kertaan tulevan kuukauden aikana.

Tallennettu kategorioihin Blogi | Avainsanoina , | Kommentit pois päältä artikkelissa Kuntavaaleihin numerolla 105

Kahvikupin äärellä KG14/2016

Tätä palstaa seuranneelle ei liene enää mikään uutinen, ettei Kauniaisten talous enää ole sillä vankkumattomalla tasolla, jolle rikkaan kaupungin maine on menneinä vuosikymmeninä luotu. Ei meillä toki taloudellisia huolia olisi vieläkään, elleivät valtion tekemät kuntien rahoitusta koskevat päätökset järjestään kohtelisi kaupunkiamme varsin kovalla kädellä. Vuonna 2017 Kauniainen onkin ensimmäinen kunta, jonka kohdalla valtionosuudet kääntyvät negatiivisiksi.  Valtionosuudet ja verotulojen ennakoitua heikompi kehitys yhdistettynä pitkään jatkuneeseen kulutason jatkuvaan nousuun ovat aiheuttaneet talouteemme muutaman kuntaveroprosenttiyksikön rakenteellisen alijäämän, mikä pakottaa Kauniaisten tasapainottamaan talouttaan niin kuntaveronkorotuksilla kuin palveluitakin sopeuttamalla.

Päätettäessä vuoden 2017 kuntaveron tasosta nähtiin valtuustosalissa pieni kuntavaalikampanjoinnin ennakkonäytös, kun Kokoomusryhmä Kristillisdemokraattien valtuutettu Tuohiojan tukemana päätti esittää kuntaveroon vain 0,25% korotusta pohjaesityksenä olleen 0,5% korotuksen sijaan. Perusteluna esitetylle pienemmälle korotukselle oli tiivistettynä se, että veronkorotukset ovat liian helppo tapa talouden korjaamiseen. Huomion tulisi painottua palveluiden ja toimintatapojen kehittämiseen.

Sinänsä ymmärrettävä peruste, eikä esitys yllättänyt, olihan samasta asiasta äänestetty jo kaupunginhallituksessakin. Rakenteellisen alijäämän ollessa muutaman kuntaveroprosenttiyksikön luokkaa voi tähän kuitenkin suhtautua lähinnä vaalistrategisena retoriikkana. Kirittävää talouteen jää korotuksen jälkeenkin miljoonakaupalla, joten hyviä ehdotuksia säästökeinoista varmasti otetaan vastaan jatkossakin. Näillä näkymin myös vuodelle 2018 on edessä 0,25% korotus.

Kauniaisten taloutta kiristävien tekijöiden ollessa pitkälti kaupungin oman päätöksenteon ulottumattomissa olemme päätymässä tilanteeseen, jossa vuosikymmeniä toiminut resepti hyvästä sijainnista, matalasta veroprosentista ja poikkeuksellisen kattavista palveluista on vaikea pitää kasassa. Tuleva sote-uudistus tulee vielä entisestään muuttamaan tilannetta verotaakan kasvaessa ja sote-palveluiden siirtyessä maakunnan hallintaan.

Kauniaisten on kirkastettava kilpailutekijänsä. Tulevat vuodet pakottavat Kauniaisten kirkastamaan strategiaansa. Verokilpailukyvyn kaventuessa arvoonsa nousee kuntalaisten viihtyvyys ja arjen sujuvuus. Laadukas varhaiskasvatus ja korkeatasoiset koulut ovat olleet yksi Kauniaisten merkittävä vetovoimatekijä. Sote-ratkaisun jälkeen niiden merkitys korostuu entisestään.

Päivähoitoa ja kouluja on jatkossa kehitettävä huomioiden perheiden arki kokonaisuutena, ei vain yksittäisen palvelun tuotantotapaa sisältä käsin optimoiden. Nyt valtuustonkin yksimielisellä päätöksellä kuopatun yhtenäiskoulukouluhankkeen kohdalla liian monelta oli unohtua, ettei oppilasta ja hänen vanhempiaan ensisijaisesti kiinnosta koulun hallinnollinen malli tai opetuksen pedagoginen tausta-ajatus. Tärkeintä on kokemus ja tunne siitä, että opetus on turvallista ja laadukasta, sekä koulupäivän järjestelyt kokonaisuutena perheen sujuvaa arkea tukevia. Tässä yhtälössä myös koulumatkoilla ja kouluyksikön koolla on merkityksensä.

Onneksi kauniaislaiset vanhemmat  jaksoivat pitää oman kantansa esillä koko raskaan yhtenäiskouluvalmistelun ajan. Paljon vaivaa ja resursseja olisi säästynyt, jos tämä viesti olisi suostuttu vastaanottamaan jo ensimmäisissä kuulemistilaisuuksissa.

Vastaavia päätöksiä on tulevaisuudessa tiedossa ainakin ruotsinkielisen päiväkotiverkon kohdalla, ja selvitettäessä esiopetuksen siirtoa koulujen yhteyteen. Taloudellisten realiteettien huomioiminen on osa vastuullista kuntapolitiikkaa. Samalla on muistettava, että Kauniaisten talouden kannalta palvelutuotannon absoluuttista tehokkuutta tärkeämpi muuttuja on siinä, kuinka paljon kilpailukykyä pystymme kullakin palveluihin kohdennetulla eurolla luomaan. Siinä resepti Kauniaisten menestykseen tulevaisuudessa.

Rauhallista talvea toivottaen,

Juha Pesonen

Tallennettu kategorioihin Blogi, Kirjoitukset lehtiin | Kommentit pois päältä artikkelissa Kahvikupin äärellä KG14/2016

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen

VALTUUSTOALOITE
16.11.2015

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen

Valtio on rajaamassa subjektiivista oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen koskemaan vain lapsia, joiden vanhemmat työskentelevät tai opiskelevat kokoaikaisesti. Kauniaisten ei tule ottaa tätä rajoitusta käyttöön, vaan säilyttää oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon nykyisellään.

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen. joka antaa lapselle mahdollisuuden oppia, leikkiä, ulkoilla ja kehittää sosiaalisia taitojaan turvallisessa ympäristössä ammattimaisten varhaiskasvattajien hoidossa.

Perheiden tilanteet vaihtelevat. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen asettaa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa olevien perheiden lapset eriarvoiseen asemaan. Tarve säännölliseen ja turvalliseen päivähoitoon korostuu etenkin perheissä, joissa on työttömyyttä, uupumusta tai päihdeongelmia.

Päivähoito-oikeuden rajaaminen ei edistä vanhempien työnhakua ja työllistymistä, ja toisaalta hankaloittaa lyhytaikaisten töiden vastaanottamista.

Lisäksi päivähoito-oikeuden rajaaminen edellyttäisi seurantajärjestelmää, joka osaltaan lisäisi byrokratiaa ja hallinnollisia kuluja.

 

Juha Pesonen

Tallennettu kategorioihin Valtuustoaloitteet | Avainsanoina , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen

Matalan kynnyksen liikunta osaksi urheiluseurojen avustuskriteerejä

VALTUUSTOALOITE
16.11.2015

Matalan kynnyksen liikunta osaksi urheiluseurojen avustuskriteerejä

Terveyttä ylläpitävien elintapojen edistäminen on osa Kauniaisten strategiaa. Parhaiten tämä toteutuu, kun liikuntaa harrastetaan monipuolisesti ja liikkumaan saadaan mahdollismman suuri osa kuntalaisista – etenkin lapsista ja nuorista.

Viime vuosikymmenien trendi on ollut, että urheiluharrastus edellyttää vahvaa sitoutumista valittuun lajiin. Nuortenkin harrastajien kohdalla osallistuminen urheiluseuran tai joukkueen toimintaan saattaa edellyttää sitoutumista jopa useisiin harjoituksiin viikossa.

Kaupungin tukemien urheiluseurojen avustuskriteereihin tulee lisätä velvollisuus järjestää myös matalan kynnyksen liikuntaa ko. lajin ympärillä. Tällä tarkoitetaan ohjattua avointa liikuntaa, johon halukkailla on mahdollista osallistua vapaamuotoisesti ilman tulostavoitteita ja sitoutumista viikoittaisiin harjoituksiin.

Kullekin lajille parhaiten sopiva tapa voidaan neuvotella yhdessä seurojen kanssa. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla, että tarjonta on säännöllistä lajin harrastuskauden ajan.

Juha Pesonen

Tallennettu kategorioihin Valtuustoaloitteet | Avainsanoina , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Matalan kynnyksen liikunta osaksi urheiluseurojen avustuskriteerejä

Kaupunginjohtajaa valitsemassa

Kaunis Grani 10.11.2015

Kaupunginjohtajaa valitsemassa

Kaupunginjohtajan valinta on edennyt loppusuoralle. Viime viikolla valtuusto tenttasi kahta valintaryhmän soveliaimmiksi katsomaa hakijaa, Kauniaisten nykyistä yhdyskuntatoimenjohtajaa Marianna Harjua ja Kirkkonummen hallintojohtajaa Christoffer Masaria.

Odotusten kirjo on moninainen. Kaupunginjohtajalta edellytetään vankkaa talousosaamista, kokemusta kunnallishallinnosta, strategista näkemystä, kykyä saada asiat tapahtumaan, erinomaisia vuorovaikutus- ja esimiestaitoja sekä potentiaalia kehittää osaamistaan edelleen. Vaatimuksia ei ole aivan helppo täyttää.

Kauniaisia neljännesvuosisadan menestyksellä luotsannut Torsten Widén jättää käsistään viihtyisän pikkukaupungin, joka tunnetaan vahvasta taloudestaan ja kattavista palveluistaan, joita kaupungin onnekkaat asukkaat osaavat myös vaatia.

Ainutlaatuinen yhdistelmä ei ole itsestäänselvyys. Kauniainen on vuosien ajan päässyt makrotalouden heilahteluissa varsin vähällä, mutta nyt tiukkeneva talous kurittaa myös meitä. Verotulojen vaisu kehitys ei vastaa palveluihin ja mittaviin investointeihin uppoavia rahoja. Ilman tonttivarallisuuden myyntiä vetovoimatekijänä pidetty matala veroprosentti olisi nostettava naapurikuntien tasolle.

Toinen merkittävä kilpailutekijä voidaan menettää, mikäli hyvin hoidettu terveyskeskus ja sosiaalipalvelut otetaan kaupungin hallinnasta sote-alueen huomaan.

Muutos on aina myös mahdollisuus. Kaupunginjohtaja vaihtuu hetkellä, jona uudet ajattelumallit ja toimintatavat ovat joka tapauksessa välttämättömiä. Uudella johtajalla onkin pian mahdollisuus osoittaa strategista pelisilmää, talousosaamista ja henkilöjohtamisen taitoja kun etsitään keinoja säilyttää palveluiden taso ja tasapainottaa talous muuttuvassa tilanteessa.

Vuorovaikutus- ja viestintätaitoja taas tarvitaan strategian tiedottamisessa kuntalaisille, työntekijöille ja poliitikoille. Meidän tulee puolestamme antaa muutoksille mahdollisuus tapahtua.

Hyviä hakijoita oli useita, heistä kaupunginhallitus esittää virkaan OTM Christoffer Masaria. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kaupunginvaltuusto 16.11.

Juha Pesonen
kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja, Vihreät

Tallennettu kategorioihin Kirjoitukset lehtiin | Kommentit pois päältä artikkelissa Kaupunginjohtajaa valitsemassa

Eriävä mielipide / Apotti-hankita

Eriävä mielipide

Kaupunginvaltuusto 21.9.2015 asia 2
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojarjestelman hankinta

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojarjestelman hankinta olisi tullut palauttaa lisaselvityksia varten.

Tapa, jolla hankinta on kilpailutettu, ei ole ollut omiaan edistämaan aitoa kilpailua ja pitamaan jarjestelmahankinnan hintaa kurissa. Kilpailutuksen ehdot ovat rajanneet jarjestelman potentiaalisten tarjoajien maaran vain muutamaan suureen toimittajaan. On syyta olettaa, etta kilpailuttamalla jarjestelmä pienemmissa osissa, mukaan olisi saatu enemman tarjoajia ja innovatiivisempia toimijoita.

Monoliittinen suljetun lahdenkoodi jarjestelmä johtaa de facto -toimittajaloukkuun. Vaikka koodi saataisiin periaatteessa vapaasti muokattavaksi sopimuskauden paatyttya, on muutosten tekeminen jarjestelmaan kaytannossämahdotonta jarjestelmän valtavan koon ja Epic Systems Corporationin tarjoaman jarjestelman vanhentuneen MUMPS-ohjelmointikielen vuoksi, jolla ei ole juurikaan osaajia. On vaara ettätoimittaja kiristaä hinnoitteluaan sopimuskauden paatyttya. Monoliittisen jarjestelman ja vanhentuneen ohjelmointikielen vuoksi muutostyot tulevat joka tapauksessa olemaan kalliita.

Mahdollisuudet liittya Espoon vaihtoehtoiseen hankkeeseen Asiakas- ja potilastietojarjestelman toteuttamisessa olisi tullut selvittaa.

Kauniaisten olisi tullut selvittaä myos mahdollisuus jaadä Apotti-hankinnan ulkopuolelle pitaytyen nykyisissä jarjestelmissa kunnes mahdolliset muutokset sote-tuotantoalueisiin selviavat.

Kauniaisilla ei ole pakottavaa kiirettä luopua nykyisistä jarjestelmista. Apottiin olisi joka tapauksessa ollut mahdollista liittyä myohemmassakin vaiheessa.

Juha Pesonen

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Avainsanoina | Kommentit pois päältä artikkelissa Eriävä mielipide / Apotti-hankita

Yhtenäiskoulu vai ei?

Kaunis Grani 9.6.2015

Yhtenäiskoulu vai ei?

Kokonaisuudessaan laadukkaalla ja turvallisella koulupolulla on valtava merkitys lapsen kehitykseen ja niihin eväisiin, joilla nuori  ponnistaa kohti itsenäistä elämää.  Ei siis ihme, että kunnan palveluista juuri kouluihin liittyy vahvoja mielipiteitä.

Kauniaisissa on jo vuoden verran pohdittu suomenkielisen koulutoimen aloitetta siitä, että Kauniaisiin tulisi perustaa nykytrendin mukainen yhtenäiskoulu. Tämä voitaisiin toteuttaa joko yhdistämällä Mäntymäen ja Kasavuoren koulut hallinnollisella ja pedagogisella tasolla, tai luomalla Kasavuoreen peruskoulun luokka-asteet 1–9  kattava yhtenäiskoulu. Tällöin Mäntynmäen oppilaat siirtyisivät Kasavuoreen ja Kauniaisten lukio saisi omat tilat Mäntymäestä.

Konseptina yhtenäiskoulu on vahvimmillaan, kun toiminta toiminta on yhdessä rakennuksessa. Keskityttäessä hallinnon, pedagogiikan ja opetusjärjstelyjen tehokkuuden optimointiin varsinaisen loppukäyttäjän näkökulma asioihn saattaa unohtua.

Innostavan opetuksen lisäksi oppilaan hyvä koulupäivä muodostuu mukavista koulukavereista, optimaalista oppimisympäristöstä ja sopivan mittaisista turvallisista koulumatkoista.

Mäntymäen koulu on suunniteltu alakoulun tarpeet huomioiden. Se on mittakaavalta sopiva ja sen keskeinen sijainti on hyvä. Koulujen vaihto merkitsisi investointeja rakennuksiin, pihoihin ja muutoksia koulumatkoihin. Koulumatka Kauniaisten itäosista on kolmisen kilometriä. 1–2-luokkalaiselle se on kovin pitkä.

Kouluja ja yhtenäistä perusopetusta halutaan kehittää, mutta kaupunginhallitus on toistaiseksi pitänyt lähtökohtana, että rakennuksia ei vaihdeta. Selvittely kuitenkin jatkuu ja päätöksiä asiassa tehdään syksyllä. – Nyt on avoimen kuntalaiskeskustelun aika.

Ruotsinkielinen koulutoimi ei tässä vaiheessa harkitse yhtenäiskoulua.

Hyvää kesää toivottaen

Juha Pesonen
kaupunginvaltuuston II vpj.

Tallennettu kategorioihin Kirjoitukset lehtiin | Kommentit pois päältä artikkelissa Yhtenäiskoulu vai ei?